Vilkår og salgsbetingelser

Vennligst les gjennom understående kjøpsvilkår for netthandel på lts-flyfishing. Kjøpsvilkårene kan endres til enhver tid, og bør derfor leses gjennom hver gang du gjennomfører et kjøp på lts-flyfishing.no.

Partene 
Selger er:

Sport1 Løkken
Organisasjonsnummer: 934 405 153 MVA 
Postadresse: Løkkenveien 239, 7332 Løkken Verk
Hentepunkt for varer: Løkkenveien 239, 7332 Løkken Verk
Besøksadresse, butikk: Løkkenveien 239, 7332 Løkken Verk
E-post: service@lts-flyfishing.com

heretter omtalt som « Orklasport ». 
Kjøper er: 
Person som er oppgitt som kjøper ved bestilling. 
heretter omtalt som «du», «kjøper» eller «kunden». 
Kjøper og selger omtales samlet som «partene».

Generelt 
Kjøp av varer eller tjenester fra Orklasport er regulert av bestemmelsene i disse kjøpsvilkårene. Kunder under 18 år kan bare handle i butikk, grunnet aldersgrense for betalingssystemene som Orklasport benytter. Alternativt kan kunder under 18 år få en myndig person (eksempelvis en foresatt) til å foreta handelen.

Kjøpsvilkårene innebærer ingen begrensning i kundens ufravikelige rettigheter i henhold til, eksempelvis, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven, personopplysningsloven og e-handelsloven.

Bestilling og avtale 
Kjøpsvilkårene, sammen med kundens bestilling (bekreftet ved ordrebekreftelse), opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på Orklasport server. Orklasport er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt på orklasport.no. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere informasjon under.

Ved mottatt bestilling, vil Orklasport bekrefte ordren ved automatisk å utstede ordrebekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den og sjekk at den er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom kundens bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra Orklasport , som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det som er tilbudt på orklasport.no. Unntak kan forekomme, for eksempel ved åpenbare prisingsfeil – se avsnittet nedenfor om Priser.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Orklasport i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Ved slike skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse i annonser, nettbutikk mv., kan Orklasport ensidig endre, slette eller avvise ordre. 

Prisbetingelser 
Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Frakt kommer i tillegg med mindre annet fremgår uttrykkelig. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, eksempelvis porto, frakt, emballasje m.m.
Fraktpriser:

• Fraktpriser fra 180.- pr ordre ved bestillinger. For ordre til Norge og EU er alle priser oppgitt inkl. mva. og ekskl. frakt. Orklasport tar forbehold om prisendringer. Prisendringer vil ikke kunne ha tilbakevirkende kraft etter bestilling. 
Orklasport tar forbehold om endringer av prisene.

Levering 
Vanligvis vil varene sendes fra oss en til fem virkedager etter at ordren er mottatt. Dersom det er tomt på lager for en vare, får kunde varsel pr. epost.

Viktig!  I forbindelser med høytider og inneklemte dager, kan vi ikke garantere ovennevnte leveringstider! 

Betaling 
Orklasport kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Orklasport til kjøperen.

Kjøper kan velge mellom betalingsløsningene PayPal og Vipps og du blir belastet samme dag ved bestilling.
Les mer om PayPal her
Les mer om betaling via Vipps her

OBS! Ved betaling via Vipps så er det viktig at Vipps er registrert på kontonummer for umiddelbar betaling. Dersom Vipps er registrert med kortnummer vil betalingen ta 3 dager.

Garanti 
Garanti som gis av Orklasport eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning, for eksempel med hensyn til et produkts varighet. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10. 

Rettigheter 
Nettsiden orklasport.no og alt innhold som der er tilgjengelig tilhører Orklasport eller våre samarbeidspartnere. Informasjonen er beskyttet bl.a. gjennom lover om immaterielle rettigheter og markedsføring. Varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder, grafikk, design, layout og informasjon om produkter, eller annet innhold, kan ikke gjenbrukes uten Orklasport skriftlige forhåndsgodkjenning.

Tvister og lovvalg 
Klager må rettes til Orklasport innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. 
Tvister som springer ut av eller oppstår i forbindelse med kjøpet skal partene forsøke å løse i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan kjøper bringe saken inn for Forbrukerrådet for mekling. For øvrig hører tvister inn under de ordinære norske domstoler, med Oslo tingrett som verneting.