Frakt, angrerett og retur

Frakt

Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Frakt kommer i tillegg med mindre annet fremgår uttrykkelig. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, eksempelvis porto, frakt, emballasje m.m.

HENT I VÅR BUTIKK – GRATIS 
NORGESPAKKEN – 180,-

Orklasport tar forbehold om endringer i priser og vilkår. Ved endringer fremkommer disse tydelig før vare kjøpes. Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som angitt i ordrebekreftelsen.

Orklasport har risikoen for produktene inntil levering av varen eller tjenesten til kunden eller representant utpekt av kunden. Levering er skjedd når kunden, eller dennes representant, har fått varen eller tjenesten i sin besittelse.

Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil Orklasport gi kunden informasjon så fort Orklasport har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt.

Avhengig av produktets art og forsinkelsens lengde kan kunden etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal Orklasport levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Angrerett


Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi Orklasport melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe: 
• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er levert 
• Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er levert. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Orklasport uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper må selv dekke de direkte kostnadene ved å returnere varen. Utover de direkte returkostnadene vil kjøper ikke bli pålagt ytterligere kostnader som følge av at kjøper utøver angreretten, så lenge varene returneres i samme stand og mengde som de ble mottatt. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Ved bruk av angreretten vil Orklasport tilbakebetale kjøpesummen senest 14 dager fra Orklasport fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Orklasport har rett til å holde tilbake betalingen inntil varene er mottatt fra kjøper eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

• Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav 
Dersom Orklasport ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra Orklasport .

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Retur

Mailen til lokken@sport1.no må inneholde følgende informasjon:

  • Hvilken produkttype og modell det gjelder
  • Feilbeskrivelse

Varen min mangler. Hva gjør jeg?

Hvis en eller flere varer mangler i forsendelsen din (som er med på leveringsbekreftelsen) ber vi deg kontakte kundesenteret på e-post til lokken@sport1.no E-posten må inneholde ditt ordrenummer og varenummer på varen(e) som mangler.

Jeg har mottatt feil vare. Hva gjør jeg?

Hvis du har mottatt en annen vare enn den som står på ordrebekreftelsen din må du ta kontakt med kundesenteret på e-post til lokken@sport1.no E-posten må inneholde ditt ordrenummer og varenummer på varen(e), samt en kort beskrivelse av hva som er feil.

Varen min er transportskadet. Hva gjør jeg?

  • Gjør en anmerkning om skaden på sjåførens håndterminal/fraktbrev
  • Ta så umiddelbart kontakt med Kundesenteret på lokken@sport1.no
  • Inntil saken er avklart er det fint om du tar vare på produktet og emballasjen